Patronat Naukowy

W dniu 01 czerwca 2016 raku nastąpiło podpisanie Porozumienia o współpracy naukowej  i dydaktycznej pomiędzy Zespołem Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych i Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Celem Porozumienia jest objęcie patronatem naukowym uczniów i nauczycieli szkoły oraz rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych i naukowych, a także wymiana doświadczeń w zakresie nauczania  wychowania.