Współpraca z Politechniką Śląską

Współpraca z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

W roku 2016 zostało zawarte Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej a Zespołem Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych ( obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu ).

Porozumienie

W ramach współpracy kierunek kształcenia Technik Sterylizacji Medycznej organizuje cykliczne wycieczki dydaktyczne na Wydział Inżynierii Biomedycznej, których celem jest zapoznanie się z materiałami do wykonywania narzędzi, konserwacją i oceną przydatności narzędzi do bezpiecznej pracy.

Kierunek kształcenia Podolog nawiązał współpracę w zakresie oceny merytorycznej przydatności materiałów do wykonania klamry ortonyksyjnej.

Dyrektor CKZiU w Bytomiu uczestniczył, na zaproszenie Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Pana Profesora Zbigniewa Paszendy w uroczystej Imartykulacji studentów pierwszego Wydziału Inżynierii Biomedycznej.  Dyrektor Centrum wraz z grupą dyrektorów szkół współpracujących z Politechniką Śląską zwiedził pracownie  w nowoczesnym budynku Wydziału Inżynierii Biomedycznej.

Zapraszamy słuchaczy CKZiU do korzystania z przesłanych przez wykładowców Politechniki Śląskiej ciekawych wykładów. Linki zostały przesłane na e-maile klasowe.