ODBIÓR ŚWIADECTW

Uczniowie kierunków: higienistka stomatologiczna, podolg i technik usług kosmetycznych (dzienny, zaoczny) – odbiór świadectw w piątek 26 czerwca 2020 OD godziny 12.00 w sekretariacie szkoły lub w terminie późniejszym.