Tak prezentowa się nasza szkoła na rynku w Bytomiu