Konkurs wiedzy o masażu klasycznym

W  semestrze II roku szkolnego 2016/17  odbył się konkurs „Wiedza o masażu klasycznym” na kierunku  Technik masażysta. Organizatorem był mgr Adrian Mroziński. Konkurs składał się z 2 etapów: I etap – pisemny oraz  II etap praktyczny.

W konkursie brali udział uczniowie I i II klasy wydziału Technik masażysta.

I etap odbył się 11 kwietnia 2017 roku, po którym wyłoniono finałową czwórkę, która przystąpiła do drugiego etapu.

II etap odbył się 09.05.2017. W skład Komisji  wchodzili: Pani Dyrektor mgr Hanna Chłopecka, dr Monika Mucha Janota oraz mgr Adrian Mroziński

I miejsce zajęła Pani Karolina Zygadło (Technik masażysta II)

II miejsce zajął Pan Jakub Kraszewski (Technik masażysta II)

III miejsce zajęła Pani Katarzyna Jasianowska (Technik masażysta II)

IV miejsce zajął Pan Miłosz Borowiec ( Technik Massażysta I )

Wszystkim laureatom Konkursu „Wiedza o masażu klasycznym”  serdecznie gratulujemy.