Konferencja naukowa „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”

21 listopada 2013r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu odbyła się Konferencja naukowa pod patronatem Prezydenta Bytomia „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”.

Celem konferencji było podniesienie świadomości w zakresie ochrony zdrowia psychicznego osób sprawujących nadzór pedagogiczny oraz bezpośrednią opiekę nad uczniami szkół bytomskich.
Odbiorcami konferencji byli dyrektorzy bytomskich placówek oświatowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły.

Prelekcje prowadzone były przez wykładowców  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Tematyka wykładów dotyczyła anoreksji, depresji dzieci i młodzieży, ADHD oraz coachingu – jako metody wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Organizator: Zespól Policealnych Szkół Medyczno Społecznych, Bytomski Ośrodek Promocji Zdrowia.