Konferencja „Dziecko z cukrzycą w szkole. Profilaktyka cukrzycy typu II wśród dzieci i młodzieży”

13 maja 2016 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja naukowa pt. „ Dziecko z cukrzycą w szkole. Profilaktyka cukrzycy typu II wśród dzieci i młodzieży” zorganizowana przez Bytomski Ośrodek Promocji Zdrowia  oraz Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu.

Celem konferencji było przybliżenie kadrze kierowniczej szkół i przedszkoli, nauczycielom oraz osobom zainteresowanym problematyki związanej z opieką nad dzieckiem z cukrzycą w środowisku szkolnym i przedszkolnym.

Patronatem honorowym objął konferencję Prezydent Miasta Bytomia Damian Bartyla, a patronatem medialnym TVP Katowice i tygodnik „Zycie Bytomskie”.

Relacja TVP Katowice