Asystentka stomatologiczna

System kształcenia: wieczorowy1 rok

Uzyskany tytuł: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Szkoła publiczna, do której może uczęszczać każdy absolwent szkoły średniej, bez ograniczenia wieku, nawet bez matury.

Szkoła pomoże Ci zdobyć zawód, który umożliwia szybkie podjęcie pracy, gdyż zapotrzebowanie na asystentki stomatologiczne jest duże.  Po ukończeniu kierunku możesz podjąć pracę i jednocześnie poszerzyć kompetencje zawodowe podejmując dalszą naukę na kierunku higienistka stomatologiczna.

Absolwentka kierunku asystentka stomatologiczna jest przygotowana do:

  • asystowania lekarzowi stomatologowi przy zabiegach
  • współdziałania z lekarzem przy udzielaniu pierwszej pomocy,
  • przygotowania gabinetu stomatologicznego do pracy, w tym konserwowania, odkażania oraz wyjaławiania  aparatury, sprzętu i narzędzi stomatologicznych,
  • przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki,
  • przygotowanie pacjentów do zabiegów,
  • opieka nad gabinetem stomatologicznym.
  • przestrzegać zasad czystości, odkażać, wyjaławiać narzędzia i materiały stomatologiczne

Absolwentka szkoły może być zatrudniona w:

  • państwowych i prywatnych poradniach opieki stomatologicznej,
  • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
  • oddziały chirurgii szczękowej.

Wymagania właściwe dla zawodu:

Kandydatka na higienistkę stomatologiczną to osoba:

–         sprawna fizycznie i zręczna manualnie,

–         posiadająca uzdolnienia plastyczne, zmysł estetyczny,

–          komunikatywna,

–         odznaczająca się dobrą dykcją oraz umiejętnościami narracji,

–         dokładna,

–          cierpliwa.

Przeciwwskazania zdrowotne dla zawodu:

–         choroby zakaźne,

–         epilepsja,

–         ułomności fizyczne,

–         wady wymowy,

–         tiki.