Informacja dotycząca Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu

Z dniem 1 września 2020r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zmienia swoją siedzibę z ul. Rostka 16 w Bytomiu na Plac Klasztorny 2 w Bytomiu