Wycieczka Elektroradiologów

Uczennice I roku Elektroradiologii w ramach poznawania procedur diagnostycznych i oceny jakości badań diagnostycznych uczestniczyły w wycieczce dydaktycznej do pracowni audiometrii, elektronystagmografii,tympanometrii i elektroencefalografii. W czasie pobytu w/w pracowniach poznały sposób badania oczopląsu, ocenę zaburzeń błędnika, odruchy z błony bębenkowej i mięsnia strzemiączkowego i pomiar przewodnictwa kostnego słuchu oraz testy mowy. Uczestniczyły w przygotowaniu pacjenta do badania holtera 24-godzinnego u pacjenta neurologicznego z ogniskowymi napadami padaczkowymi.

Zapoznały się ze sposobem wykonania spoczynkowego zapisu czynności elektrycznej mózgu i prawidłowym przebiegiem zapisu czynności podstawowych alfa i beta.

Wycieczka do WSzS nr 4 w Bytomiu pozwoliła na poszerzenie horyzontów zawodowych i uzmysłowiła przyszłe miejsca pracy w zawodzie elektroradiologa.