Informacja dla kandydatów 2018/2019

FILM O NAS – kliknij tutaj

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni dostarczyć w białej wiązanej teczce następujące dokumenty:

Wniosek-o-przyjęcie-do-szkoły-policealnej

Wyrażenie zgody przez ucznia

Wniosek o przyjęcie do Ośrodka DiDZ-1

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej – nie wymagana jest matura (oryginał lub poświadczony notarialnie odpis),
  • 3 zdjęcia opisane na odwrocie –    imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza pierwszego kontaktu) stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w szkole,

Teczka powinna być opisana wg wzoru:

imię i nazwisko

– kierunek kształcenia

 

Dyrektor Zespołu Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu ogłasza nabór na rok szkolny 2018/19 na następujące kierunki:

Szkoła Policealna nr 1 im. Matki Ewy:

Technik usług kosmetycznych

Technik masażysta  (planowana grupa dla osób pracujących)

Technik elektroradiolog (planowana grupa dla osób pracujących)

Terapeuta zajęciowy

Podolog

 

Szkoła Policealna nr 8 dla Dorosłych im. Matki Ewy:13177362_231691673867643_2481895044659002783_n

Technik ortopeda  – system wieczorowy

Florysta – system zaoczny

Opiekun medyczny – system zaoczny

Technik usług kosmetycznych – system zaoczny

Higienistka stomatologiczna  – system wieczorowy

Technik sterylizacji medycznej – system zaoczny

Opiekunka dziecięca system wieczorowy

 

Kursy  kwalifikacyjne:

Technik usług fryzjerskich – kwalifikacja A.19

Technik usług fryzjerskich – kwalifikacja A.23

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy