Administrator danych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych

jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu

ul. Wrocławska 120, 41-902 Bytom

reprezentowany przez Dyrektora Szkoły

dane kontaktowe Inspektora IOD:  iod_edu@um.bytom.pl            

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów   prawa.

3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa  w szczególności  w celach archiwalnych.

4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna  iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679).

5/ dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.