Administracja

dyrektor Hanna Chłopecka

v-ce dyrektor Małgorzata Gawień

kierownik szkolenia praktycznego Wanda Kostecka
kierunki:

  • Florysta
  • Technik usług kosmetycznych – kierunek zaoczny i dzienny
  • Opiekunka dziecięca
  • Opiekun medyczny
  • Higienistka stomatologiczna

kierownik szkolenia praktycznego Aleksandra Przybyła
kierunki:

  • Technik elektroradiolog
  • Technik masażysta
  • Technik sterylizacji medycznej
  • Podolog

kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego  Adrian Mroziński

  • Technik usług fryzjerskich