Wycieczka Elektroradiologów

Elektroradiolodzy – w Zakładzie  Diagnostyki Obrazowej w Rudzie Śląskiej -Goduli.