Kurs „Masaż tkanek głębokich”

W czasie ferii odbył się kurs ”Masażu tkanek głębokich”. W czasie tego kursu swoją  wiedzę i umiejętności przekazywali nam chłopaki z ” Projektu Masaż” (Patryk, Maciej, Grzegorz)

 gfggsg 1111