Kurs języka niemieckiego dla zawodów medycznych

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BYTOMIU

ZAPRASZA NA

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Na zajęcia zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, również z poza środowiska szkolnego !

Przyjdź i wypełnij Kartę Zgłoszeniową

  • Kurs obejmuje 60 h lekcyjnych – po zajęciach lektor prowadzi konsultacje indywidualne 30 min.

  • Zajęcia minimum 2h w tygodniu

  • Przewidziana liczebność grupy – do 12 osób

  • Możliwość podziału grupy wg stopnia zaawansowania w zależności od liczby zgłoszeń

  • Proponowane terminy zajęć do uzgodnienia na zebraniu organizacyjnym (poniedziałek – środa) w godz. 16.30-18.00

  • Płatność za kurs możliwa w ratach ( 2, 4 )

Więcej informacji na temat kursu językowego

w sekretariacie szkoły w godzinach pracy oraz w pokoju 306