Plan lekcji

Zmiany w planach będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń.

 

SZKOŁA  POLICEALNA nr 1 im. Matki Ewy

Podolog – zmiana 18.09.2018r.

TUK I

TUK II – zmiana 17.09.2018

TE III

TE II

TE II – 05.10.2018

TE I

TE I – 05.10.2018 – AR ćw razem

 

SZKOŁA  POLICEALNA nr 8 dla Dorosłych im. Matki Ewy

terminy zjazdów TSM 2018 sem I

TSM 2018 sem I zjazd II

plan HS I (2)

plan HS II

TUK I plan zajęć

TUK II A + TUK II B

plan zajęć F –

plan zajęć (2)

Plan – OM (5)

TO sem I – bez wykładów

EGZAMINY SEMESTRALNE: