Plan lekcji – semestr II

Zmiany w planach będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń.

 

SZKOŁA  POLICEALNA nr 1 im. Matki Ewy

TM II

TUK I

TUK II

TE I-2

TM I

TE II od 13 .03. 2017 do 7.04.2017

TE II od 10 .04. 2017 do 12.05.2017

TE II od 29.05. 2017 do 23.06.2017

SZKOŁA  POLICEALNA nr 8 dla Dorosłych im. Matki Ewy

HS II

AS

TSM sem II. zmiana z 08.03.2017

F – semestr II

OM – semestr II zmiana

TUK I A i I B – poprawiony

TUK II – poprawiony

TO – 27.04.2017

EGZAMINY SEMESTRALNE:

AS

HS I

F

HS II

OM

TSM

TUK I A

TUK I B

TUK II

TO