Opiekunka dziecięca

System kształcenia:  dzienny/wieczorowy – 2 lata Absolwent szkoły może być zatrudniony w żłobkach, domach małego dziecka, rodzinnych domach dziecka, przedszkolach – grupa wiekowa do lat trzech, oddziałach szpitalnych, sanatoriach, placówkach wsparcia dziennego, placówkach socjalizacyjnych, placówkach resocjalizacyjnych, w praktyce prywatnej. Wymagania właściwe dla zawodu: Cechy psychofizyczne: zrównoważone reakcje emocjonalne, zdolność- do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z … Czytaj dalej Opiekunka dziecięca