admin

Uroczyste wręczenie świadectw

 

Szkolenie Colgate

W tym roku firma Colgate przedstawiła Asystentkom i Higienistkom stomatologicznym najlepsze rozwiązania dotyczące profesjonalnej fluoryzacji pacjenta.

 

Edukacja z przedszkolakami

Higienistki stomatologiczne odwiedziły Przyjaciół z Zielonego Lasu w Miejskim Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piekarach Śląskich. Dzieci z radością nauczyły się jak prawidłowo myć zęby oraz co robić by jak najlepiej o nie dbać.

Tak prezentowa się nasza szkoła na rynku w Bytomiu

 

Dzień Bioróżnorodności

W dniu 21.05.2017r. słuchaczki kierunku FLORYSTA poprowadziły warsztaty florystyczne, pod kierunkiem Pani Bożeny Żak, w DNIU BIORÓŻNORODNOSCI w Sląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie.   Wykonały piękne wieńce, które będą stanowiły ciekawą dekorację Ogrodu oraz reklamę naszego kierunku i naszej szkoły.

 

Wycieczka do Centrum Opieki Długoterminowej

W dniu 20 maja 2017r. słuchacze kierunku Opiekun Medyczny gościli już po raz trzeci w Centrum Opieki Długoterminowej „JOANNA” w Mierzęcicach.Słuchacze zapoznali się z wzorowo zorganizowaną placówką swiadczącą całodobową, fachową opiekę obejmującą usługi pielęgniarsko-opiekuńcze oraz rehabilitacyjne.
O organizacji i pracy placówki wielu cennych informacji udzieliła Pani Barbara Znojek – Rejniak. Scharakteryzowała pracę z podopiecznymi wymagającymi wentylacji mechanicznej oraz leczenia dietą zbilansowaną przez stomie gastryczne.

 

XIX Targi Edukacyjne w Bytomiu

Nasza szkoła wzięła udział w XIX Targach Edukacyjnych, które odbyły się  się w dniu 25 kwietnia 2017 r., w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ulicy  Powstańców  Śląskich 2 w Bytomiu.
Uczniowie i słuchacze prezentowali poszczególne kierunki kształcenia realizowane w naszej szkole. Mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu z uczniami szkół różnego typu szkół ponadgimnazjalnych, którzy odwiedzili targi.

 

 

Szkolenie firmy TZMO SA. SENI

22. 04. 2017r. – Z inicjatywy mgr Teresy Przeorskiej – Najgebauer słuchacze kierunku Opiekun Medyczny  uczestniczyli  w szkoleniu firmy TZMO SA. SENI. W trakcie szkolenia słuchacze mieli możliwość zapoznać się z produktami Seni przeznaczonymi dla osób z nietrzymaniem moczu: wkładkami urologicznymi dla kobiet i mężczyzn, pieluchami anatomicznymi, pieluchomajtkami, majtkami elastycznymi, podkładami higienicznymi  oraz specjalistycznymi preparatami  pielęgnacyjnymi. Przedstawiciel firmy SENI przekazał każdemu słuchaczowi uczestniczącemu w szkoleniu dwie publikacje: „Praktyczne informacje dla pacjenta i opiekuna” oraz „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”.

Laureatki konkursu wiedzy kosmetycznej

 

 

 

 

 

 

 

VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Kosmetycznej – I etap 28 marzec 2017r.; II etap 11 kwiecień 2017r.

Tematyka Konkursu dotyczyła efektów kształcenia z zakresu kwalifikacji A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy z rozszerzeniem o wiedzę z zakresu nowoczesnych zabiegów stosowanych w kosmetyce.
Uczennice klasy pierwszej szkoły dziennej kierunku Technik Usług Kosmetycznych wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Kosmetycznej organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, ul. Chudoby 10.
Uczestniczki konkursu z Naszej Szkoły Beata Moś oraz Agata Władacz przeszły eliminacje wewnątrzszkolne oraz I etapu i zakwalifikowały się do finału – II etapu Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Kosmetycznej.
Gliwicki Konkurs zakończył się sukcesem dla klasy i Szkoły! III miejsce wywalczyła uczennica Agata Władacz oraz wyróżnienie konkursowe otrzymała uczennica Beata Moś.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!!! 
opiekun roku
mgr Kornelia Barszcz