admin

Wyniki VII Reionalnych Mistrzostw Makijażu i Charakteryzacji

WYNIKI   JURY:

KONKURENCJA – NEONOWY MAKIJAŻ WIECZOROWY

I miejsce: . Natalia Krupa  – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego – Katowice Modelka nr 12  Klaudia Rusinek

II miejsce:  Martyna  Piechota  – Zespół Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych – Bytom SP NR 1 Modelka nr  11  Oliwia Bartczak

III miejsce:   Angelika Orlik – Zespół Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych – Bytom – SP NR 1 Modelka nr  3   Dominika Brodziak

KONKURENCJA – SUPER BOHATEROWIE

I miejsce: Krystyna  Jabłońska – Zakład Doskonalenia Zawodowego – Wadowice Model nr 24  Piotr Bełkowski

II miejsce:  Kamila Kocierz – Zakład Doskonalenia Zawodowego – Kęty Modelka nr  21 Maria Pindel

III miejsce:   Patrycja Gajczak – Zakład Doskonalenia Zawodowego – Kęty Modelka nr 23  Natalia Skowrońska

Nagrodę publiczności otrzymała Krystyna  Jabłońska oraz jej model nr 24  Piotr Bełkowski

Lekcja otwarta na kierunku podolog

Dnia 14 listopada 2019 roku odbyła się lekcja otwarta prowadzona przez mgr Justynę Kapuściok na kierunku podolog.

Tematyka realizowana w trakcie zajęć dotyczyła procedur higieny w zabiegach podologicznych. Praktyczna część zajęć obejmowała doskonalenie umiejętności założenia klamry ortonyksyjnej oraz wykonanie odciążenia podologicznego. Zabiegi te wykonywane były na fantomach.

Szkolenie dla opiekunów medycznych

Zapraszamy na szkolenie doskonalące dla OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

na temat „ Pomiar glukozy we krwi włośniczkowej za pomocą glukometru”.

Celem szkolenia jest przygotowanie do świadczenia opieki nad pacjentem chorym i niesamodzielnym  w zakresie oznaczania poziomu glukozy we krwi.

Szkolenie odbędzie się: -(kolejny termin do ustalenia), w godzinach 9.00-17.00 ( 10 godzin dydaktycznych: teoria + praktyka).

Koszt kursu : 150 zł.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail medyk.bytom@onet.pl. Należy  wypełnić  wniosek (załącznik do pobrania na stronie : www.medyk.bytom.pl), własnoręcznie podpisać  oraz przedstawić dowód wpłaty  ( potwierdzenie przelewu) za kurs. Dołączyć ksero dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  Zgłoszenia przyjmuje się najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie jest dopuszczalne po uprzednim uzgodnieniu  w ramach wolnych miejsc.