admin

Pozpoczęcie roku szkolego dla kierunków TSM, TUK I dzienny, TZ

Technik usług kosmetycznych klasa I dzienna – poniedziałek 7.09.2020 o godzinie 9.00 (szkolenie BHP, spotkanie z opiekunem oraz zajęcia)

Terapeuta zajęciowy klasa I – czwartek 10.09.2020 o godzinie 17.00 (szkolenie BHP, spotkanie z opiekunem oraz zajęcia)

Technik sterylizacji medycznej – sobota 12.09.2020 o godzinie 9.00 (szkolenie BHP, spotkanie z opiekunem oraz zajęcia)

Kurs prawa jazdy ze zniżką dla słuchaczy MEDYKA !!!

Od nowego roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu istnieje możliwość zrobienia prawa jazdy kategorii B oraz na motor ZE ZNIŻKĄ!!!!

Zajęcia teoretyczne na terenie szkoły. Plac manewrowy na terenie szkoły

Zapraszamy naszych Słuchaczy!!!

ODBIÓR ŚWIADECTW

Uczniowie kierunków: higienistka stomatologiczna, podolg i technik usług kosmetycznych (dzienny, zaoczny) – odbiór świadectw w piątek 26 czerwca 2020 OD godziny 12.00 w sekretariacie szkoły lub w terminie późniejszym.